การเลี้ยงจิ้งหรีด

                จิ้งหรีด เป็นแมลงชนิดหนึ่งที่พบได้ในทุกภูมิภาคทั่วโลกโดยเฉพาะเขตร้อนอย่างประเทศไทย จิ้งหรีดมักกัดกินใบหรือยอดอ่อนของพืชเป็นอาหาร

ประโยชน์ของการเลี้ยงจิ้งหรีด

1.       เป็นทางเลือกหนึ่งในการประกอบอาชีพ

2.       เลี้ยงเพื่อเสริมให้มีอาหารปลอดสารพิษบริโภค

3.       ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์

4.       เลี้ยงเป็นอาหารสัตว์ เช่น ไก่ชน เป็ด กบ ปลา

5.       ใช้ในอุตสาหกรรมอาหารกระป๋อง

จิ้งโกร่ง (จิโปม,จิ้งกรุ่ง) เป็นจิ้งหรีดขนาดใหญ่ สีน้ำตาล ลำตัวกว้างประมาณ 1 ซม. ยาว 3.5 ซม.อาศัยอยู่ในรูตามดินร่วนปนทราย ออกตัวเต็มวัยประมาณเดือนสิงหาคม        
ถึงเดือนพฤศจิกายน ปีละ 1 รุ่น

จิ้งหรีดทองดำ เป็นจิ้งหรีดขนาดกลางลำตัวสี

ดำหรือสีน้ำตาลปนดำ สีของปีกมี 3 สี คือสีดำ สีอำพัน สีทอง  ทุกตัวที่โคนปีกจะมีแต้มสีเหลือง 2 แต้มลำตัวกว้าง 0.7 ซม. ยาว 2.5 ซม.

จิ้งหรีดทองแดง  มี 2 ชนิดคือสีน้ำตาลและสีน้ำ

ตาลปนดำ โตกว่าจิ้งหรีดทองดำเล็กน้อย ตัวอ่อนสีน้ำ   ตาลปนเทา มีแถบขาวคาดลำตัว ว่องไวมาก

จิ้งหรีดทองแดงลาย เป็นจิ้งหรีดขนาดเล็กสีน้ำ

ตาล เพศเมียมีปีกคู่หน้าครึ่งสั้นลำตัว ไม่ชอบบิน ลำตัวกว้างประมาณ 0.5 ซม. ยาว 2.05 ซม. น้ำหนักประมาณ 1,890-2,235 ตัวต่อกิโลกรัม
ขั้นตอนการเลี้ยง

1. สถานที่เลี้ยง ต้องเป็นที่ดอน น้ำไม่ท่วมขัง กันแดด กันฝน ระบายอากาศได้ดี เช่นชายคาบ้าน ใต้ถุนบ้าน หรือสร้างเป็นโรงเรือนเลี้ยงจิ้งหรีดโดยเฉพาะ

2. คอกเลี้ยงจิ้งหรีด อะไรก็ได้ที่สามารถขังจิ้งหรีดให้อยู่อย่างสบายๆ เช่น กะละมัง ถัง โอ่ง ท่อซีเมนต์ กล่องกระดาษ กล่องพลาสติก กรงตาข่าย

3. วัสดุเลี้ยงจิ้งหรีด

     3.1 แกลบสด หรือฟางข้าว เพื่อรองพื้นคอก

     3.2  กาวเทปใส ติดขอบบ่อหรือขอบกรง

    3.3  ขวดน้ำพลาสติก ขนาด 1 ลิตรขึ้นไปเจาะรูใช้ผ้าด้ายดิบทำใส้เหมือนตะเกียงน้ำมันเติมน้ำปิดฝาฝังในแกลบหรือฟาง 2-3 อัน ต่อคอก

    3.4  ที่ใส่อาหาร ถาด จานหรือกระป๋องน้ำมันเครื่องมอเตอร์ไซค์ผ่าครึ่งล้างด้วยผงซักฟอก

    3.5 วัสดุอาศัยของจิ้งหรีด นิยมคือแผงไข่ไก่กระดาษ ใส่ให้เพียงพอจิ้งหรีดอาศัย

    3.6  ถาดหรือขันใส่แกลบเผาให้จิ้งหรีดวางไข่

                    3.7  กะละมังอนุบาลจิ้งหรีดเล็ก

อาหารจิ้งหรีด

  1. อาหารเสริม ได้แก่ หญ้าต่างๆ ใบกล้วย ฟักทอง พืชผักต่างๆ อย่าซื้อผักตลาดเพราะอาจมีสารเคมี

  2. อาหารหลัก ใช้อาหารไก่ที่มีโปรตีนไม่ต่ำกว่า 12 %เพราะจิ้งหรีดจะโตตามอายุและอาจผสมรำอ่อนก็ได้

การเลี้ยงและขยายพันธุ์จิ้งหรีด

  การเริ่มต้นเลี้ยงอาจซื้อตัวเต็มวัยหรือถาดไข่ก็ได้ตามความสะดวกหรือความพร้อม

   1. จิ้งหรีดโตเต็มวัยอายุ 40 วัน ตัวผู้จะส่งเสียงร้องตัวเมียจะท้องป่อง อาจเห็นบางคู่กำลังผสมพันธุ์

    2. ใช้แกลบเผาชุบน้ำพอชุ่มใส่ในขันหรือถาด นำไปวางในกรง 2-3 อัน ต่อกรง สำหรับให้จิ้งหรีดวางไข่

    3. ให้จิ้งหรีดวางไข่  2-3 วัน เอาออก เป็นรุ่นที่ 1

    4. ทำเหมือนรุ่นที่ 1 อีก 2-3 รุ่นโดยวางถาดไข่ 2 วัน

    5. นำจิ้งหรีดไปบริโภคหรือจำหน่ายเพื่อให้ได้บริโภคจิ้งหรีดที่มีไข่ ซึ่งจะทำให้มีความอร่อย

    6. ใช้ถุงพลาสติกห่อถาดไข่เพื่อให้ไข่ฟักเร็วขึ้น วางไว้ในที่ป้องกันมด แมลงได้  10 วัน สามารถนำไปวางในคอกใหม่เพื่อเลี้ยงได้

ข้อมูลฟาร์ม

      นางเกสร   มั่นคง  อายุ 39  ปีได้เริ่มเลี้ยงจิ้งหรีดทองแดงลาย เมื่อ ตุลาคม 2548  โดยเลี้ยงคอกตาข่ายจำนวน 2 คอก บริเวณชายคาบ้าน หลังจากนั้น ธันวาคม  2548 ขยายเป็น  60  คอกและ 70 คอกในปัจจุบัน   

ต้นทุนคงที่ต่อคอก

1. ไม้ระแนงทำคอก            10 เมตร    140 บาท

2. ตาข่ายพลาสติกสีขาว        6 เมตร    300 บาท

3. แผงไข่ไก่                          20 แผง         60 บาท

ต้นทุนการเลี้ยงต่อคอกต่อรุ่น

1.หัวอาหารไก่                      10 กก.    100 บาท

2.ไข่จิ้งหรีด                             6 ถาด   600 บาท

3.น้ำสะอาด อาหารเสริมอื่นๆ       100 บาท

ผลผลิต
   จิ้งหรีด  1  คอก จะได้     7 กิโลกรัม

   จำหน่ายส่ง  150 บาท/กิโลกรัม =  1,050 บาท/คอก

   ผลผลิต 2 คอก ต่อวัน 14 กก.   =    2,100 บาท/วัน

   เดือนละ  63,000 บาท   หรือ    = 756,000 บาท/ปี