(5) การผลิตน้ำหมักชีวภาพ

โดย นายวีระชาติ นิลเกต 15 บ้านหมากก่อง ตำบลบ้านเดื่อ อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย

 

G:\kmบ้านเดื่อ\100_3203.JPG

 

การผลิตน้ำหมักชีวภาพ

 

วิธีการ

               1.ใช้วัสดุที่มีในท้องถิ่น เช่นเศษพืช หรือหอยเชอรี่โดยแยกเป็นถังหมักพืชและสัตว์ออกจากกัน

               2.หมักในถังหมักที่เตรียมไว้โดยใช้อัตราเศษพืชหรือสัตว์ 3 ส่วนผสมกับกากน้ำตาล 1 ส่วน

               3.หมักทิ้งไว้หลังบ้านอย่างน้อง 1 เดือน จึงนำไปใช้ได้

วัตถุประสงค์

               1.ใช้ผสมน้ำรดพืชผักหลังบ้านช่วยให้เจริญเติบโตยิ่งขึ้น

               2.ช่วยดับกลิ่นในห้องน้ำได้

               3.นำเศษพืชและสัตว์มาใช้ให้เกิดประโยชน์ได้